Proxy server

Šta je proxy server ?

U računarskim mrežama termin PROXY server se upotrebljava za označavanje

servera (računarskog sistema ili aplikativnog programa) koji servisira zahteve

svojih korisnika tako što prosleđuje zahteve drugim serverima. U engleskom jeziku

termin proxy označava „posrednika“ . Klijent se povezuje na proxy server i zahteva

neki servis, kao što je recimo dokument, konekcija, web stranica ili neki drugi resurs koji je
na raspolaganju na nekom drugom računaru . Proxy omogućava upotrebu servisa tako
što se povezuje na odgovarajući server i zahteva uslugu u ime klijenta. Ponekad
proxy modifikuje zahtev klijenta ili sam odgovor servera, a ponekad može i da
opsluži zahtev klijenta,a da uopšte ne kontaktira server. Ovaj proces se naziva
keširanjem i biće kasnije objašnjen. U prethodnim lekcijama nije posebno
naglašeno da je gateway u suštini vrsta proxy servera koja prosleđuje zahteve
klijenata serveru, ali nemodifikovane . Ovakav proxy se obično naziva tunneling
proxy. Proxy se može postaviti na više tačaka u mreži između korisnika i
servera. Najčešća mu je pozicija pak, sam obod mreže.

Vrste proxy servera

Kešing proxy

Ova vrsta proksi servera upotrebljava se u uslovima gde je potrebno voditi računa

o saobraćaju na mreži. Keš proksi snima na svoj disk materijale koji se najčešće

povlače sa interneta, te tako, ukoliko 10 računara iz naše lokalne mreže po sto puta

pozove dnevno www.microsoft.com , slike i animacije na tom sajtu, koliko god bile male,

sa velikim brojem ponavljanja će napraviti značajan saobraćaj. Nakon par poziva ,
proksi će snimiti slike sa http://www.microsoft.com i svaki naredni put će na zahtev
klijenta proslediti slike iz svog keša, umesto da ih poziva iz Amerike.

WEB Proxy

Proksi koji se fokusira na WWW saobraćaj se naziva “web proxy”. Najčešće se proksi

u ovakvoj konfiguraciji koristi kada postoji potreba za keširanjem isključivo web sadržaja.

Mnogi proksi programi omogućavaju zabranu pristupa određenim web sajtovima. Tu
funkciju koriste i neke države. Tako na primer , Saudijska Arabija i Kina
poseduju državni proksi server. Celokupan internet sadržaj države prolazi kroz
jedan proksi server. Na taj način Saudijska Arabija iz religijskih razloga sprečava
pristup porno sajtovima i sajtovima na kojima se reklamira alkohol, dok Kina
blokira sadržaje za koje smatraju da nisu politički korektni.

Web proxy sa filtriranjem sadržaja

Dodatna mogućnost web proksija je i filtriranje samog sadržaja stranica.

Neki proksi programi omogućavaju i zabranu prilaza stranicama na kojima se

mogu naći određene ključne reči koje administrator navede. Pored ovih

vrsta proksija postoje i druge. Neke se mogu upotrebiti i zlonamerno

(engl. Hostile proxy). Neki služe za anonimizaciju zahteva korisnika.

Ukoliko korisnik želi da ostane potpuno anoniman kod pristupa pojedinim sajtovima,

on može koristiti proksi za ovu namenu. Uz novčanu nadoknadu, naravno.

Ono što je glavna upotrebna vrednost proksija u školama jeste to što prisiljavaju

sve korisnike na mreži da celokupan saobraćaj preusmere na samo jedan

komunikacioni port , na kome funkcioniše proksi. Na taj način administrator

ima potpunu kontrolu nad tim kojim sajtovima će dozvoliti pristup, kolika će biti

potrošnja propusnog opsega, a i koliki će njegov deo dodeliti kom korisniku.

Podešavanje proxy servera

Na internetu je moguće naći puno besplatnih proxy rešenja. Jedno od njih ćemo

i prikazati u ovoj lekciji. Jana Server 2 je izuzetno moćna alatka koja pored proxy

funkcionalnosti poseduje i HTTP, FTP, e-mail server opcije. Podešavanje ovog

programa je jednostavno i obavlja se kroz web interfejs (obavezno koristite

Internet Explorer). Za samu instalaciju potrebna je Java, pa je u instrukcionom videu

objašnjena kako instalacija Jave, tako i instalacija samog Jana Servera.

Nakon što je program instaliran na mašini koja će predstavljati server na mreži,

prelazi se na konfiguraciju opcija Jana servera. Jana poseduje sijaset opcija

koje se mogu upotrebiti za pojačavanje bezbednosti mreže i njeno ubrzanje.

U instrukcionom videu je objašnjeno samo osnovno pokretanje proxy funkcionalnosti.

O ostalim podešavanjima će biti više reči na forumu.

Početna premisa je da interna mreža funkcioniše i da je konfigurisana kao na slici: